VitalTalent biedt de beste trainingsconcepten aan die in de wereld te verkrijgen zijn op het gebied van leiderschap en teamwork. Via licenties van vier van de beste Amerikaanse trainingsbureaus, VitalSmarts, The Ken Blanchard Companies, Wiley en The David Allen Company bieden wij beroemde trainingsconcepten aan zoals Crucial Conversations, Influencer, Getting Things Done, Situationeel Leiderschap II, en Everything DiSC. Alle concepten zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden continue gemonitord en verbeterd. Inmiddels zijn er wereldwijd miljoenen mensen getraind om de bijzondere vaardigheden van deze trainingsconcepten te beheersen.

Onze trainingen als onderdeel van een Learning Journey

De essentie van een Learning Journey is het creëren van een leerbeleving met de grootst mogelijke impact op leiders, medewerkers én organisaties. Het doel is de maximale waarde uit mensen binnen de organisatie te halen. De synergie van onze bijzondere trainingen zorgt ervoor dat een Learning Journey op maat kan worden samengesteld die aansluit bij de leerbehoefte van de organisatie. De bijzondere inzichten en vaardigheden die worden opgedaan tijdens de trainingen zorgen voor een verandering in cultuur, waarbij effectief gedrag ontstaat en de motor wordt van de high-performance organisatie.

  • STATE-OF-THE-ART IN LEADERSHIP & TEAMWORK

    Onze trainingsconcepten zijn afkomstig van grote, internationale trainingsinstituten en zijn gebaseerd op meer dan 30 jaar onderzoek. Daarbij wordt iedere training continu doorontwikkeld, op basis van nieuwe onderzoeken en inzichten.

DE LEARNING JOURNEY VAN UW ORGANISATIE
VOOR BLIJVENDE VERANDERING


MEER INFORMATIE